Contact Info

Lot 601, No 16B,
Kampung Kwantung Baru, Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor. Malaysia
Tel:+603 8737 1398 / 8737 6606
Fax:+603 8737 1655
E-mail: sales@aoa.com.my

Get in Touch